Сургалт

Үнэлгээ

Судалгаа
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ Бүх мэдээ3'409'939
Хүн амын тоо


8.1%
Ажилгүйдлийн түвшин


52.3%
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин


16'721
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо


1'279'400₮
Дундаж цалин


353'238
Тэтгэвэр авагчдын тоо
ОНЛАЙН СУДАЛГАА
Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?
ИНФОГРАФИК


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар, Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоотТуслах цэс
Бүтэц, зохион байгуулалт
Тендер
Шилэн данс
Санхүүгийн ил тод байдал
Тайлан, төлөвлөгөө
Хүний нөөц
Өргөдөл, гомдол
ҮАМАТ
Холбоосууд