МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


09/14/2023
Жендэр, Жендэрийн статистик ба Олон улсын хөгжлийн индексүүд
08/29/2023
“ЖОНБЭЭС” ХХК-ын дэргэдэх тээврийн хэрэгслийн...
08/17/2023
ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ДУНД БОЛОН УРТ ХУГАЦААНЫ...
08/10/2023
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Сайхан наадаарай
06/30/2023
“НЭГ ЗАМ-НЭГ СОЁЛ”

3'457'548

Хүн амын тоо

6.6%

Ажилгүйдлийн түвшин

50.1%

Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин

18'103

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо

1'328'100₮

Дундаж цалин

386'470

Тэтгэвэр авагчдын тоо


Бидний уриа
ОНЛАЙН СУДАЛГАА

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?

ИЛ ТОД БАЙДАЛ