×Сургалт

Үнэлгээ

Судалгаа
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ Бүх мэдээ3'409'939
Хүн амын тоо


5.4%
Ажилгүйдлийн түвшин


56.0%
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин


13'545
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо


1'573'100₮
Дундаж цалин


475'447
Тэтгэвэр авагчдын тоо
ОНЛАЙН СУДАЛГАА
Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн статус аль нь вэ?
ИНФОГРАФИК


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ,
судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоот

ТУСЛАХ ЦЭС
Удирдлагын баг
Тендер
Шилэн данс
Санхүүгийн ил тод байдал
Тайлан, төлөвлөгөө
Хүний нөөц
Өргөдөл, гомдол
ҮАМАТ
ХОЛБООСУУД