Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт - Судалгаа

Power BI.

Та манай байгууллагын BI
Судалгаануудыг энд дэрж үзнэ үү ✌️

Bi

Filters

Хуулийн нэр ҮЗЭХ
Жишээ - BI Мэдээллүүд оруулна
Нээх

Copyright © 2024 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт