Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт

Power BI.

Та манай байгууллагын BI
Судалгаануудыг энд дэрж үзнэ үү ✌️

Bi

Бүх судалгаа

Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид)

Filters

Нүүр Судалгааны нэр Огноо Судалгааны төрөл Файл нээх Файл татах Инфографик
Барометрийн судалгаа
2011
Хөдөлмөрийн зах зээл
Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа (2010-2011 оны төгсөгчид)
2013
Хөдөлмөрийн зах зээл
Барометрийн судалгаа
2014
Хөдөлмөрийн зах зээл
Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм I улирал 2023
2023
Хөдөлмөрийн зах зээл
Малчдын орлого, хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа 2023
2023
Нийгмийн хамгаалал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал 2022
2022
Хөдөлмөрийн зах зээл
Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн барометрийн судалгаа 2022
2022
Хөдөлмөрийн зах зээл
Хөдөлмөрийн зах зээлийн тойм II улирал
2023
Хөдөлмөрийн зах зээл
Survey on pension adequacy and expenditure of single elderlies
2023
Нийгмийн хамгаалал
Ганц бие ахмад настны тэтгэврийн зарцуулалт, хүртээмжийн судалгаа
2023
Нийгмийн хамгаалал

Copyright © 2024 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт