БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Excel файлд гаргах
Он Сар Мэргэжлийн сургалт Жолоо Хэл
Анх олгосон Сунгасан Анх олгосон Сунгасан Анх олгосон Сунгасан
1 2022 Нийт 138 180 165 172 68 82
2 2022 11 15 25 21 114 13 19
3 2022 9 18 19 10 10 11 12
4 2022 7 21 19 11 11 7 6
5 2022 5 28 46 37 9 13 17
6 2022 3 29 53 37 17 12 15
7 2022 1 27 18 49 11 12 13


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ,
судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоот