С.Чулуунцэцэг
Захиргаа, удирдлагын газрын дарга
Б.БАТБААТАР
Судалгааны газрын дарга
С.ТӨМӨРСҮХ
Хүний нөөц, ур чадварын сургалт, үнэлгээний газрын дарга
О.Мандухай
Ерөнхий нягтлан бодогч
Л.НАРАНЦЭЦЭГ
Үнэлгээ, баталгаажуулалтын албаны дарга
Н.ТҮМЭН-ӨЛЗИЙ
Сургалт, бүртгэл мэдээллийн албаны дарга
Д.МӨНХЧИМЭГ
Системийн динамик өгөгдлийн шинжилгээний секторын эрхлэгч
П.ЖАРГАЛСАЙХАН
Мэдээллийн технологийн албаны дарга


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ,
судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоот

ТУСЛАХ ЦЭС
Удирдлагын баг
Тендер
Шилэн данс
Санхүүгийн ил тод байдал
Тайлан, төлөвлөгөө
Хүний нөөц
Өргөдөл, гомдол
ҮАМАТ
ХОЛБООСУУД