Аж ахуйн нэгж, байгууллагын судалгаа Улсын хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлж буй ажил олгогч, ААНБ-ын зүгээс хэрэгцээтэй 2023 оны ажиллах хүчний эрэлт, хүний нөөцийг чадавхжуулах мэргэжлийн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох. Түүнчлэн холбогдох ААНБ, мэргэжлийн сургалтын байгууллага болон хөдөлмөр эрхлэх боломжтой, ажилгүй иргэдийг мэдээллээр хангах зорилготой судалгааг явуулж байна.

 Та бүхэн доорх линкээр орж судалгаанд хамрагдана уу.
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын судалгаа

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН СУРГАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ

Бусад мэдээ


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ,
судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоот