СУРГАХ ЗҮЙН СУРГАЛТЫН ТОО

Excel файлд гаргах
Байгууллагын төрөл Огноо Оролцогчдын тоо
1 Нийт (2022) 585
2 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-11-07 29
3 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-11-03 34
4 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-11-01 30
5 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-10-11 24
6 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-09-26 28
7 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-06-13 34
8 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-05-16 34
9 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-04-18 38
10 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-03-23 30
11 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-02-23 32
12 Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын багш бэлтгэх сургалт 2022-01-20 35
13 Удирдах ажилтан, хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалт 2022-03-15 79
14 Жолооны багш бэлтгэх сургалт 2022-05-11 36
15 Жолооны багш бэлтгэх сургалт 2022-04-11 30


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ,
судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоот