ҮНЭЛГЭЭНД ХАМРАГДСАН ИРГЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Excel файлд гаргах
Он Сар Үнэлгээнд хамрагдсан иргэдийн тоо Чадамжтай үнэлэгдсэн иргэдийн тоо
1 2022 12 1626 1266
2 2022 11 1147 834
3 2022 10 1167 929
4 2022 9 1300 1086


Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ,
судалгааны институт
976 - 77111331
info@institute.gov.mn
Байгууллагын хаяг байршил: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,
Нарны зам, 55-р байр 2 давхар 3 тоот