Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт

Power BI.

Та манай байгууллагын BI
Судалгаануудыг энд дэрж үзнэ үү ✌️

Bi

Filters

Акт Хуулийн нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төрөл ҮЗЭХ
33
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан ха...
2019-01-23
2019-01-23
Засгийн газрын тогтоол
139
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОХ ПРОТЕЗ, ОРТОПЕДИЙН БОЛОН ТУСГАЙ...
2020-05-27
2021-01-01
Засгийн газрын тогтоол
194
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (иргэний хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах...
2020-05-27
2020-05-27
Засгийн газрын тогтоол
55
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙХ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЗАРИМ АРГ...
2015-02-09
2015-02-09
Засгийн газрын тогтоол
32
2018 ОНЫГ “ХАРИУЦЛАГЫН ЖИЛ” БОЛГОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ
2018-01-31
2018-01-31
Засгийн газрын тогтоол
258
ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ
2018-08-22
2018-08-22
Засгийн газрын тогтоол
320
ТӨРӨӨС ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ
2016-06-13
2016-06-13
Засгийн газрын тогтоол
55
ТӨСВИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫГ ӨӨРЧЛӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГА...
2016-08-24
2016-08-24
Засгийн газрын тогтоол
375
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан)
2011-12-28
2011-12-28
Засгийн газрын тогтоол
81
ЗАРИМ ЯАМДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБ...
2016-09-07
2016-09-07
Засгийн газрын тогтоол

Copyright © 2024 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сургалт, үнэлгээ, судалгааны институт